Hammershøj Borgerforening - Konstituerende møde

Torsdag 21/3/2019

 

Afbud fra Kristina.

 

  1. Dagsorden blev godkendt
  2. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Lars Antonsen

Sekretær: Kristina Bundgaard Binderup

Kasserer: Gita Nørgaard

Flag-ansvarlig: Michael Rasmussen

Web-ansvarlig: Anja Lene Poulsen

                             Medlemmer: Marianne van der Mat, Tommas Olsen           

  1. Økonomi: ca. 3000 kr i kontanter (fordelt på borgerforening og festudvalg), ca 1.400 disponibelt i banken, 9500 på banken til festudvalget (er øremærket til ny børnefest i samarbejde med Forsamlingshuset)
  2. Flagalle:

Evt. få flagalleen et andet sted hen, så vi ikke skal betale 2400 kr for garageleje. Marianne undersøger muligheden, vi skal bruge max 15 kvm.

Michael tager fat i håndværkerne ved Stadion og sikrer og flaghuller bliver etableret igen efter renovering.

Vi gør noget mere ud af at reklamere for flagalle.

Flagalle datoer:

Konfirmation den 19. maj: OP: Tommas, Michael og Gita – NED: Lars, Tommas

Soppefest den 8. juni: OP: Gita, Anja, Michael og måske Marianne – NED Lars, Tommas, Michael

Friluftsbadet jubilæum 28. juni: OP Marianne, Michael – NED: Gita, Anja, Michael, Tommas

(Gita undersøger med friluftsbadet med præcis hvornår den skal op og ned)

Mini-Tri:

             Lars snakker med Michael om de kan bruge Borgerforeningen til at hjælpe med noget.

Åben skole:

             Deltager: Lars, Gita, Tommas, (Marianne)

VI laver en MGP plakat, har vores folder med, planche med forslag til arrangementer, kontingentbetaling og en konkurrence (gæt hvor mange….- vind billet til valgfrit arrangement) VI skal have Borgerforeningens t-shirt på.

Vejen ved skole:

Skolebestyrelsen har gang i noget med kommunen, Michael forhører sig hos Torben og giver besked til Lars. Tunnelen, hvad kan vi gøre for den bliver brugt – males hvid? Skolepatrulje ved tunnelen, fodgængerovergang, skilte ”pas på mig”

Fugl ved Torvehallen:

             Michael og Tommas får den rettet op i weekenden uge 12.

Hjemmeside:

             FRP skilte sponserer skilte med www.hammershoej-by.dk som vi kan sætte på vores byskilte.

Vi forsøger at holde hjemmesiden mere opdateret og relevant. Vi vil nå ud til alle foreninger så vi alle begynder at bruge ”Byens kalender”

Film om Hammershøj By på hjemmesiden. Lars hører Joakims klasse om det kunne være et projekt for dem.

Kontingent:

Vi laver en ”invitation” i en farvestrålende kuvert, som bestyrelsen deler ud i uge 14 (starten af april), hvor vi vedlægger vores folder. Og vi trækker lod mellem alle der har betalt kontingent om 2 flasker rødvin. Michael undersøger med stempel til kuverter

14 dage til at indbetale kontingent (21. april 2019). Gita undersøger hvad kuverter koster 500 stk.

Folder vedr. Hammershøj by gennemgåes af alle og meldes tilbage til Gita hurtigst muligt.

Arrangementer:

             Ren BY: Lørdag den 15/6 kl. 9.30 ved Torvehallen. Vi starter med rundstykker.

Mandehørm: Lørdag den 28/9 – Forsamlingshuset er booket. Lars snakker med Bitten om en ”mande-menu”, Gita undersøger leje af ”mande-spil”.

Halloween-fest lørdag den 26/10 – samarbejde med Forsamlingshuset, arrangeres af festudvalget.

Sund by 2020: samarbejde med Trojka, Brugsen, Friluftsbadet osv. FÅ byen til at støtte op og hjælpe hinanden, støtte sporten i byen, prøve nogle nye sportsgrene, foredrag med en ”sundheds-guru”, slutte af med event og samle ind til noget til byen. VI arbejder videre med ideen i løbet af året. Søge fonde, Trygfonden, Nordea fonden, Tuborgfond!

Fællesspisning- evt. samarbejde med kirken omkring advent/jul

Hammershøj by night – vi forhører os ved de erhvervsdrivende om hvordan det kan lade sig gøre.

  1. Eventuelt:

Tilskud fra kommunen 100.000 til ”parkfornyelse” Lars har været til nogle møder og der skal søges flere penge hjem fra fonde.

Kursus: Frivillighed og nye arbejdsformer. 25/3 deltager Tommas, Kristina, Anja og Marianne,

24/4 deltager Lars, Michael, Gita og Marianne, 7/5 deltager Lars, Michael, Gita, Anja og Marianne. Gita sørger for at kontakte kommunen og melde os til (er gjort)

  1. Næste møde:

Torsdag den 2. maj kl. 19.00 hos Anja.