Kom til Åbent Landbrug ved AU Foulum den 20. september 2015

 

 

 Har du lyst til at opleve køer, malkerobotter og computerstyrede foderkasser på tæt hold; høre om den sidste nye forskning inde for kvæg og fødevarer; se Foulums biogasanlæg og de store maskiner; se et helt nyt anlæg, der kan omdanne biomasse til råolie eller hvordan protein kan udvindes fra grøn biomasse? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 20. september, hvor Aarhus Universitet i Foulum åbner dørene i forbindelse med Åbent Landbrug.

 

Dørene er åbne fra kl. 10-16. Alle er velkomne.

 Læs mere på www.dkc-foulum.dk