Så er det tid til at få gjort byen ren!!!

 

Vi mødes lørdag den 2. juni 2018

kl. 10.00 ved Torvehallen til rundstykker og kaffe.

Herefter får alle udleveret en sæk til affald

og så fordeler vi os rundt i byen,

hvor der skal samles affald ind.
Tag hele familien med og hjælp til med at vi alle får en REN BY!