Møde den 6. februar 2018 hos Dorthe Lanng

Alle fremmødte

 

1)      Dagsorden godkendt. Det blev vedtaget, at formanden mailer dagsordenen i god tid inden møderne.

2)      Økonomi – Gita giver beretning på kommende generalforsamling. Men Borgerforeningen har ingen indtægter udover flagalle. På kommende generalforsamling ønsker vi, at få vedtaget, at kontingent til Borgerforeningen a’150 kr. skal falde i januar/februar, så girokortet kan omdeles med Trojkanyt.

3)      Generalforsamling i Hammershøj forsamlingshus d. 6/3 kl. 19.30 – vi mødes kl. 19.00

Lars fortæller om årets gang og holder brandtale om manglende bestyrelsesmedlemmer. Ida ønsker ikke genvalg. Lars og Gita ønsker genvalg

Dorthe bestiller 50 stk. smørrebrød a’24 kr. til kl.19.00   

4)      Gita skriver opslag om generalforsamlingen og manglende bestyrelsesmedlemmer på Facebook. Derudover har både Gita og Lars et par kandidater.

5)      Evaluering af årets arrangementer.

Ren by – efter soppefesten var okay, vi behøver ingen grill bagefter, rundstykker er fint.

Running Dinner aflyst pga. manglende deltagere.

Stort fremmøde til valgmøde. (gerne flere fra Borgerforeningen)

Åben skole – ?????

Julemarked – skal ændres.

6)      På næste møde skal der udarbejdes en årskalender med kommende arrangementer, møder osv.

-          Samarbejde med forsamlingshuset

-          Møde med alle relevante foreninger: hvad kan vi bruge hinanden til?

7)      Referaterne fra vores møder kommer i fremtiden på Hammershøj Borgerforenings hjemmeside.

Der er møde i ”Byudviklingen” d. 10. april 2018

Borgerforeningen skal stille med 1 bestyrelsesmedlem til Soppeudvalget. Dorthe Remmevad er borgerforenings repræsentant.

8)      Næste møde fastlægges efter generalforsamlingen!